Δωρεά από τον Πρόεδρο της Παπαδάτου Γαλαζούλα Αποστόλη.

 


Τοποθέτηση τέρματος - γκολπόστ στο Δημοτικό Σχολείο ΡΙΒΙΟΥ, μετά από παρέμβαση - δωρεά του Προέδρου ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ κου Γαλαζούλα Αποστόλη.

Σχόλια