Αντιδράσεις στην Κ. Χρυσοβίτσα Θέρμου για τη δημιουργία μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκουΣτη δικαιοσύνη προσέφυγαν οι κάτοικοι των οικισμών Κάτω Χρυσοβίτσας, Διασέλλου, Κουτσομηλίων και Δοσούλας της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Χρυσοβίτσας του Δήμου Θέρμου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διακοπούν οι εργασίες εγκατάστασης ενός «τεράστιου Φωτοβολταϊκού Σταθμού σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό της Κάτω Χρυσοβίτσας».

Ειδικότερα, η συνολική ισχύς του Σταθμού ανέρχεται στα 16,10388 MW και η συνολική έκτασή του είναι 257.627,94 τ.μ., περικυκλώνοντας επί της ουσίας τους ανωτέρω οικισμούς και όντας απολύτως ορατός από το σύνολο των κατοικιών τους, όπως υποστηρίζουν.

Ωστόσο, ο εν λόγω Φωτοβολταϊκός Σταθμός έχει κατατμηθεί σε 24 επιμέρους έργα, παράνομα σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, με στόχο την αποφυγή κάθε είδους εκτίμησης των επιπτώσεών του στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής εγκατάστασης. Είναι δε ένα και ενιαίο το έργο, καθώς και οι πέντε αδειούχες εταιρείες ελέγχονται από τα μέλη γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας της Αιτωλοακαρνανίας, όλες οι άδειες των επιμέρους Σταθμών ακολούθησαν απολύτως συγχρονισμένη αδειοδοτική διαδικασία, όλα τα γήπεδα εγκατάστασης των Σταθμών είναι όμορα και απολύτως εφαπτόμενα, έχουν άπαντα κοινές υποδομές (κοινή διασύνδεση και υποσταθμό).

Περαιτέρω, οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός χωροθετείται εν πολλοίς, εντός ζώνης 500 μέτρων από τα όρια του οικισμού της Κάτω Χρυσοβίτσας, παραβιάζοντας το άρθρο 9 του Π.Δ. της 2-13.3.1981, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η ανέγερση κάθε οχλούσας εγκατάστασης, είτε χαμηλής, είτε μέσης είτε υψηλής όχλησης, εντός των ορίων των οικισμών και σε απόσταση τουλάχιστον 500,00 μ. περιμετρικώς των προϋφιστάμενων του 1923 οικισμών, όπως είναι η Κάτω Χρυσοβίτσα.

 Προσθέτουν ακόμη, πως ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός χωροθετείται εντός Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας και δη εντός του Αγροκτήματος Αναδασμού της Κάτω Χρυσοβίτσας, παρότι αυτό απαγορεύεται από το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ.

«Εν ολίγοις, για τον επίμαχο Σταθμό δεν έχει υποβληθεί από τον φορέα υλοποίησης ΚΑΜΙΑ περιβαλλοντική μελέτη προς αξιολόγηση στις αρμόδιες αρχές, δεν έχει λάβει χώρα η απαιτούμενη δημόσια διαβούλευση και φυσικά δεν έχει ΠΟΤΕ μέχρι σήμερα εξεταστεί η συμβατότητά του με την κείμενη περιβαλλοντική και χωροταξική νομοθεσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση τους.
Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως το έργο έχει ζητήματα νομιμότητας με βάση τα παραπάνω. «Εξ ου και
είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η Δικαιοσύνη, μετά την ανάδειξη με απολύτως τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο τρόπο των πλημμελειών του, θα διατάξει την διακοπή των σχετικών εργασιών εγκατάστασης», καταλήγουν.

Σχόλια