Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Πόρτας Μπαμπίνης

 1. Σας ενημερώνουμε ότι οι δύο πόρτες και τα τέσσερα παράθυρα του Μοναστηριού μας, είχαν κατασταφεί τελείως....


2. Τα παραπάνω δεν τιμούσαν το χωριό μας.

3. Με πρωτοβουλία και φροντίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης, έγινε αντικατάσταση των κατεστραμμένων πορτών και παραθύρων.

4. Όλα αυτά φαίνονται στις συνημμένες φωτογραφίες.

5. Χορηγοί των ανωτέρω εργασιών οι παρακάτω συγχωριανοί μας, με αλφαβητική σειρά.

α) Βλαχάκη Αικατερίνη του Ιωάννου

β) Βλαχάκη Αλεξάνδρα του Ιωάννου

γ) Βλαχάκης Γεώργιος του Ιωάννου

δ) Γιαλής Γεώργιος του Κωνσταντίνου

ε) Γρίνου Αθηνά του Νικολάου

στ) Γρίνος Γεώργιος του Σπυρίδωνος

ζ) Ζαρκαδούλα Αθηνά του Νικολάου

η) Καραμπέκιος Χρήστος του Ευστρατίου

θ) Καρανίκας Χρήστος του Ανδρέα

ι) Κολώνιας Χαρίλαος του Στεφάνου

ια) Κυριαζής Θωμάς του Κωνσταντίνου

ιβ) Μακρυνιώτης Βασίλειος του Σπυρίδωνος

ιγ) Μητσοστέργιου Παναγιώτα του Αθανασίου

ιδ) Μπακογιώργου Δήμητρα

ιε) Μπενέκου Γεωργία του Σωτηρίου

ιστ) Μπιτσώρης Βασίλειος του Γεωργίου

ιζ) Οικογένεια Κατσίκα Θεόδωρου

ιη) Πάτερ Νικόδημος

ιθ) Πορτούλης Δημήτριος του Ευσταθίου

κ) Προσφορές εις μνήμην Δήμητρας Μπενέκου

κα) Τσακαλογιάννης Ηρακλής του Γρηγορίου

κβ) Τόντος Ευάγγελος του Αλεξάνδρου

κγ) Χρυσικού Ευφροσύνη του Βλασίου
ΠΡΙΝ

ΤΩΡΑ
enmpampini.

Σχόλια