Αίτημα ανάληψης της χρηματοδότησης συντήρησης του δικτύου δημοτικής οδοποιίας από το Κράτος.

 

 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ
(Π.Ε.Δ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αίτημα ανάληψης της χρηματοδότησης συντήρησης του δικτύου δημοτικής οδοποιίας από το Κράτος.......

Το ΔΣ της Π.Ε.Δ.Δ.Ε. στην συνεδρίασή του την Πέμπτη 11 Απριλίου συζήτησε τις συνθήκες που δημιουργούνται στους Δήμους, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, σε σχέση με την κατάσταση του δικτύου Δημοτικής Οδοποιίας. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι διαθέτουν δεκάδες χιλιόμετρα τα οποία αδυνατούν να τα συντηρήσουν ως συνέπεια των εντελώς απομειωμένων και ανεπαρκών πόρων από τους ΚΑΠ και την ΣΑΤΑ συμπεριλαμβανομένου του υψηλότατου κόστους εξαιτίας της κακής κατάστασης και της μεγάλης παλαιότητας του δικτύου.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να ζητηθεί η απόδοση επιπλέον χρηματοδότησης από το κεντρικό κράτος προς τους Δήμους αναλογικά με το μήκος χιλιομέτρων οδοποιίας που καλούνται να συντηρούν εντός οικισμών και εντός σχεδίου πόλεως. Για το δε υπόλοιπο δίκτυο, το οποίο ενώνει Δημοτικές κοινότητες με την έδρα του εκάστοτε Δήμου θεωρεί εύλογο να χαρακτηριστεί επαρχιακό οδικό δίκτυο και να αναλάβουν τη συντήρησή του οι Περιφέρειες, με δεδομένο ότι οι Δήμοι μας αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την υποχρέωση που τους επιβλήθηκε χωρίς να έχουν τις χρηματοδοτικές δυνατότητες, το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία και τα τεχνικά μέσα που έχουν οι Περιφέρειες.
Καταλήγοντας το ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας ζήτησε συνάντηση εργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να εκθέσει την υπάρχουσα κατάσταση και να αναληφθεί πρωτοβουλία εκ μέρους του Υπουργείου για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Σχόλια