Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης


Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης:

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:
 
α. Στο ισόγειο αριστερά του Δημοτικού Σχολείου, ο Δήμος Ξηρομέρου κατασκεύασε σύγχρονες τουαλέτες. Γι' αυτό προηγουμένως εκκενώθηκε.

 β. Στη συνέχεια:

(1) Όλα τα αρχεία της Κοινότητας Μπαμπίνης, μεταφέρθηκαν, ταξινομήθηκαν και τοποθετήθηκαν περιμετρικά, στα ισόγεια ντουλάπια των επίπλων της βιβλιοθήκης.
 
(2) Όλα τα βιβλία της πρώην βιβλιοθήκης, του πρώην Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης « Άγιος Γεώργιος », ενσωματώθηκαν στη σημερινή βιβλιοθήκη.

γ. Η τωρινή εικόνα της βιβλιοθήκης : Πεντακάθαρη, λειτουργική και επισκέψιμη.

2. Η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Συλλόγου μας, λειτουργεί ως Δανειστική Βιβιλιοθήκη.Σχόλια