Οι καταστάσεις του Προϋπολογισμού 2024 για έσοδα και έξοδα (συνοπτικά και αναλυτικά).

 

oikonomiki epitropi
 
Επισυνάπτονται οι εισηγήσεις των καταστάσεων εσόδων- εξόδων του Προϋπολογισμού για το 2024, όπως αυτός ψηφίστηκε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Μαΐου 2024.
 
Συνημμένα:
 

Σχόλια