Πρόσκληση - γνωστοποίηση για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε πέντε (5) θέσεις του Δήμου Ξηρομέρου.

 

Παραλίες Δήμου Ξηρομέρου για εκμίσθωση 1 ΜΑΙΟΥ 2024 
Ημερομηνία 22.5.2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 9ΗΗ4Η-ΞΩΒ) της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτ/νίας, διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ της ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ».
Την 29η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη θα εκκινήσει με ώρα έναρξης 10:30 π.μ., δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε πέντε (5) θέσεις της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Δήμος Ξηρομέρου).
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 

Σχόλια