Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου τη Παρασκευή 14 Ιουνίου.

 

Alexis Giotis Proedros Dimotikoy Limenikoy Tameioy Xiromeroy 
Αστακός, 11.6.2024
Αριθ. πρωτ: 7128
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δια Ζώσης Δημόσια Συνεδρίαση την δεκάτη τετάρτη (14η) του μηνός Ιουνίου, του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΧ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025.
2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.
3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΑΥΑΓΙΑ.
4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ.
5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΧΖΛ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ.
6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΩΝ (ΕΛ.ΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ.
7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 6265147268713 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ WINBANK ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΡΤΑΣ
9. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STANT ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ.
 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Κουνάδης Σπυρίδων
2. Τριποτσέρης Κωνσταντίνος
3. Χουλιαρά Αρσινόη
4. Κράββαρης Σπυρίδων
5. Βουκελάτου Ιωάννα
6. Σκανδάλου Κυριακή
 
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Βραχνού Σταυρούλα
2. Σούλας Βασίλειος
3. Τσίγκρου Αναστασία
4. Μπούρης Γεράσιμος
5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη

Σχόλια