Ο ένας πίσω από τον άλλο οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δήμου Ξηρομέρου, προσφεύγουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση και ζητούν ακύρωση του προυπολογισμου έτους 2024.

 


Ο ένας πίσω από τον άλλο οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δήμου Ξηρομέρου, προσφεύγουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων Νήσων  και ζητούν ακύρωση του προυπολογισμου έτους 2024.
Πρώτος Ξεκίνησε ο Απόστολος Νικ Πανταζής  και ακολούθησε 
Ο  Ανεξάρτητος Δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Ζώγας  που προχώρησε σε ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 75/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου....  

Σχόλια