ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΣΤΗ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ

 

 

 Απογοητευτικές και ανεπίτρεπτες εικόνες επικρατούν σε διάφορα μέρη  όπου εναποθέτονται απορρίμματα κάθε λογής όπως στρώματα, ρούχα, μπετά, σωροί από κλαδιά, έπιπλα. 

Φορτηγά οχήματα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κλήθηκαν να συνδράμουν στη συλλογή των ογκώδη αντικειμένων και απορριμάτων από τις παράνομές χωματερές στη ΔΕ Αλυζίας.

Μικροί ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) έχουν δημιουργηθεί σε Μύτικα και Κανδήλα, όπως καταγγέλουν πολίτες παρά το γεγονός ότι από το Άρθρο 49 (παρ. 26 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) απαγορεύονται ρητά τέτοιου είδους χώροι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για υγειονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους. Επίσης, καταγγελίες για μικρές χωματερές, υπάρχουν  για την περιοχή Βαλτί, Παλαιομάνινα και  Χρυσοβίτσα.

Χωρίς καμία αμφιβολία πρόκειται για μία πράξη ασυνείδητων πολιτών που γεμίζουν χώρους της υπαίθρου με σκουπίδια, μπάζα, υλικά ανακαίνισης δημιουργώντας μικρές χωματερές. 

Ωστόσο, ευθύνη έχει πλέον και οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος του Δήμου Ξηρομέρου να προστατεύσουν την περιοχή ιδίως τη δεδομένη στιγμή της αντιπυρικής περιόδου.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς από την αυτανάφλεξη των σκουπιδιών είναι τεράστιος. Οι συνέπειες στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αν και όχι ιδιαίτερα ορατές, είναι άκρως σημαντικές.

 Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των απορριμμάτων προκαλεί ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών, ρύπους, τοξικές και χημικές ενώσεις, ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας ενώ αναπόφευκτα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

https://veloutsanews.blogspot.com/2024/06/blog-post_51.html

 
Σχόλια