Παναγιώτης Ηλ. Χολής: Σε διαβούλευση το χωροταξικό του Τουρισμού. -Το ακυρωμένο χωροταξικό του 2013.

 


ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

Εκτός τουριστικού χάρτη ο Αστακός.

Όπως έγινε γνωστό και δημοσιεύθηκε στα Μ.Μ.Ε κατατέθηκε σε διαβούλευση, έως το Σεπτέμβριο, το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό.

Τι προβλέπει για την περιοχή μας.

Ας δούμε τι αναφέρει για το δήμο Ξηρομέρου, τις Εχινάδες Νήσους και τα νησιά Κάλαμος και Καστός και τι προέβλεπε το χωροταξικό του 2013(χάρτης 1), το οποίο για τυπικούς και ακατανόητους λόγους είχε ακυρωθεί από το Σ.τ.Ε .....

 

χάρτης  1

Στο χάρτη Νο.2.8(χάρτης2), για την περιφέρεια δυτικής Ελλάδος, που εμφανίζεται στο νέο χωροταξικό με τίτλο «κατηγορίες περιοχών για άσκηση τουριστικής πολιτικής»  η δημοτική ενότητα του Αστακού, που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της παράκτιας ζώνης και το πλατυγιάλι, καταγράφεται ως ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ(Ε) (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ) και η δημοτική ενότητα Αλυζίας καταγράφεται ως ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(Δ) (με λαχανί χρώμα) ενώ στον χάρτη 3. οι Εχινάδες Νήσοι καταγράφονται ως ΑΝΑΠΤΥΣΟΜΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ(Γ) (γαλάζιο χρώμα). Τα νησιά Κάλαμος και Καστός και στους δυο χάρτες εμφανίζονται ως ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ(Ε) (ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ).

 

χάρτης 2

 

χάρτης 3

Στη σελίδα 10 του σχεδίου αναφέρει: Κατευθύνσεις προς τον υποκείμενο πολεοδομικό σχεδιασμό….. Επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις….«Δ. Τουρισμός – Υδατοκαλλιέργειες: «Η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών πρέπει να αποφεύγεται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Περιοχές ελέγχου (Α), αναπτυγμένες (Β), αναπτυσσόμενες (Γ), ή παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού. Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος(άρα στις ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ- ΑΣΤΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΟΣ, ΚΑΣΤΟΣη χωροθέτηση μονάδων επιτρέπεται σε διακριτά τμήματα τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους υποδοχείς(Π.Ο.Α.Υ). Η «εκμετάλλευση» της δραστηριότητας ως ειδικού ενδιαφέροντος τουριστικού πόρου είναι υπό προϋποθέσεις δυνατή και επιθυμητή. Απαραίτητος όρος για τη συνδυασμένη ανάπτυξη τους είναι η διατήρηση υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος.»

Συμπέρασμα 1: Αφού η δημοτική ενότητα του Αστακού είναι στις Μη αναπτυγμένες περιοχές και με την παρουσία θεσμοθετημένης Π.Ο.Α.Υ στην περιοχή, οι δυνατότητες που δίνει το σχέδιο για το χωροταξικό του Τουρισμού, για ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή είναι ελάχιστες έως μηδενικές, ενώ συγχρόνως επιτρέπει την εγκατάσταση Ιχθυοκαλλιεργειών. Άξιο απορίας βεβαίως είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη ούτε την φημολογούμενη επένδυση στο Πλατυγιάλι Αστακού.

 Απεναντίας και όλος περιέργως χρήζει τις Εχινάδες Νήσους ως Αναπτυσσομένη περιοχή για τουρισμό (χάρτης 3.) όταν γνωρίζουν οι πάντες ότι όλος ο θαλάσσιος χώρος των Νησιών είναι γεμάτος με μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας και τα νησιά ακατοίκητα και περιοχή NATURAΑυτό πρέπει να μας το εξηγήσει κάποιος πως γίνεται!

Ας δούμε τώρα τι προέβλεπε το ακυρωμένο χωροταξικό του 2013 για την ίδια περιοχή:

Το 2009 με αριθμό ΦΕΚ 1138/14-06-2009 εγκρίθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον Τουρισμό και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με το συγκεκριμένο χωροταξικό η περιοχή ανήκει στις περιοχές ενδεικνυόμενες για την ανάπτυξη ειδικών − εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η κατηγορία αυτή διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες: (Β1και Β2)Στη Β1 ανήκουν  οι περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συμπεριλαμβάνει και το Ξηρόμερο, Β.1.10: Ξηρόμερο. (χάρτης1 συνημμένος 2013) Η περιοχή από Πλατυγιάλι – Αστακό έως Μύτικα και τα δυο Νησιά Κάλαμος και Καστός(πορτοκαλί χρώμα - Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές και κίτρινο χρώμα -Περιοχές ενδεικνυόμενες για την ανάπτυξη ειδικών εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης τουρισμού.) Το 2013 με  αριθμό ΦΕΚ3155/12-12-2013  γίνονται τροποποιήσεις στο ανωτέρω χωροταξικό αλλά για την περιοχή μας δεν γίνετε καμία μεταβολή. (Κ.Υ.Α 67659/09/12/13)

 Να σημειώσουμε εδώ ότι το 2009 δεν είχε θεσμοθετηθεί το χωροταξικό των Ιχθυοκαλλιεργειών το οποίο έγινε νόμος το 2011.

Συμπέρασμα 2. : Παρατηρούμε ότι το νέο σχέδιο που βγήκε σε διαβούλευση, έχει αναιρέσει τις κατευθύνσεις που έδινε το ακυρωμένο χωροταξικό του 2013 για το δήμο μας και αποκλείει εντελώς την παράκτια ζώνη της δημοτικής ενότητας του Αστακού και το Πλατυγιάλι από την τουριστική αξιοποίηση, δίνοντας προτεραιότητα στις επενδύσεις των Ιχθυοκαλλιεργειών μέσα στην θεσμοθετημένη Π.Ο.Α.Υ

Με δεδομένο τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτηρισμό των Εχινάδων ως περιοχή αναπτυσσόμενη για τουρισμό, μήπως σχεδιάζεται να υλοποιηθεί το σενάριο για μεταφορά των μονάδων στην παράκτια ζώνη του Αστακού και είναι και ο λόγος που και τα νησιά Κάλαμος και Καστός δεν είναι στα πλάνα για ανάπτυξη;

Επίσης ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι το σχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών σχεδίων για την περιοχή αλλά και του δήμου Ξηρομέρου που μάχεται και αγωνιά για την περιβόητη και αναγκαία τουριστική ανάπτυξη του χώρου του.

Το σχέδιο του χωροταξικού αναγνωρίζει ότι δεν έχει λάβει υπόψη τις παρακάτω εκκρεμότητες και προχωρά χωρίς να τις υπολογίζει, χαρακτηριστικό στοιχείο για το πως η Πολιτεία σχεδιάζει, όταν σχεδιάζει, τα χωροταξικά της:

 1.Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Χώρας το οποίο έπρεπε να  κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το Μάρτιο του 2021 και δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

2.Το τελικό χωροταξικό παράκτιων περιοχών

3.Τα τοπικά χωροταξικά χρήσεις γης

4.Βρίσκετε υπό αναθεώρηση και σε εκκρεμότητα το χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών του 2011 και η οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης δεν έχει πραγματοποιηθεί.


Με αυτά τα δεδομένα είναι αναγκαίο και κατεπείγον, στη διαβούλευση που άνοιξε, να συμμετάσχουμε ως πολίτες ,ως φορείς, και ως τοπική Αυτοδιοίκηση με συγκεκριμένες προτάσεις για τον τόπο μας οι οποίες θα προταθούν και θα συν αποφασισθούν από κοινού με τη δημοτική Αρχή, την επιτροπή διαβούλευσης, τις τοπικές κοινότητες, τη δημαρχιακή επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο ,καταθέτοντας τις προτάσεις μας για μετατροπή, στο σχεδιασμό του συγκεκριμένου χωροταξικού , της παράκτιας ζώνης Αστακού – Μύτικα - Καλάμου - Καστού σε ζώνη τουριστικής αξιοποίησης με τις μορφές που αρμόζει στο γεωγραφικό χαρακτήρα της περιοχής και των αναγκών της .
Συμμετέχουμε τώρα για να μη έχουμε τετελεσμένα που θα μας στεναχωρήσουν και θα είναι η ταφόπλακα της αναπτυξιακής πορείας του τόπου μας.
 
Η Δημοτική Αρχή, νομίζω, πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία ώστε, αν το επιθυμεί,  να συν αποφασίσουμε και καταθέσουμε ενιαία πρόταση στη διαβούλευση.

 


Σημ. Με πράσινο χρώμα στον χάρτη 1. οι περιοχές NATURA
 Παναγιώτης Ηλ. Χολής


Σχόλια