Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Τρίτη 9 Ιουλίου.

 

Alexis Giotis Proedros Dimotikoy Limenikoy Tameioy Xiromeroy 
Αστακός, 7.7.2024
Αριθ. πρωτ: 8553
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δια Ζώσης Δημόσια Συνεδρίαση την ενάτη (9η) του μηνός Ιουλίου, του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ.
2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΑΦΕΝΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΛΙΟΥ.
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ΄ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Ο.Π.Σ. 5221044 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 180.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α': ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ), ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ 4 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.3 «ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».
 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Κουνάδης Σπυρίδων
2. Τριποτσέρης Κωνσταντίνος
3. Χουλιαρά Αρσινόη
4. Κράββαρης Σπυρίδων
5. Βουκελάτου Ιωάννα
6. Σκανδάλου Κυριακή
 
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Βραχνού Σταυρούλα
2. Σούλας Βασίλειος
3. Τσίγκρου Αναστασία
4. Μπούρης Γεράσιμος
5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη

Σχόλια